• GS超低氮全预混燃烧器

    GS-11-155-C-UL系列全预混微焰式燃烧器, 燃气与空气的预先完全均匀混合,混合气体流向燃烧器头部, 并在预混气体表面充分燃烧。燃烧火焰小,发热均匀, 无局部高温存在, 且燃烧温度低, 因而大大降低了NOx的产生。NTFB全预混微焰式燃烧器, 适合14MW(20t/h)以下工业锅炉,具有安全、压降低、耐热冲击、反应迅速、热惰性小、使用寿命长等特点。

    更多>>>

中国.上海市金山工业园区金强路168号

电话:+86-(021)-57271177

传真:+86-(021)-57277321

邮箱:ntfb@ntfb.com.cn

NTFB Combustion Equipment USA, Inc

2875 Lakeview Ct.Fremont, CA 94538 USA

Ph:1-510-443-0066

Fax:1-510-43-0069

© Copyright 2008 NTFB Combustion Equipment USA,Inc